21.1.55

ການສູດໄຊຍະມຸງຄຸນ

- ພຸດທະສາສະນິກກະຊົນ ທົ່ວໂລກນິຍົມປະກອບການສູດ, ຟັງ ແລະພິທີໄຊະຍະມຸງຄຸນຢ່າງຍິ່ງ, ແຕ່ການປະກອບການສູດ, ຟັງ ແລະຈັດພິທີໄຊຍະມຸງຄຸນເພື່ອຫຍັງ ? ຫຼາຍຄົນອາດຮູ້ແຈ້ງແລ້ວ ແລະຈະເຊີ້ແຈງອີກ ເພື່ອຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງຖືກຕ້ອງ ທ່ອງແທ້.
- ການປະກອບການສູດ, ຟັງໄຊຍະມຸງຄຸນນັ້ນ ເປັນພາກສ່ວນພິທີ ແຕ່ພິທີດັ່ງກ່າວຈະເປັນໄຊຍະມຸງຄຸນຫຼາຍນ້ອຍຊ່ຳ
ໃດ ຂຶ້ນກັບຄວາມຕັ້ງໃຈ.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น