9.1.55

ວິທີສູດພຸດທະຄຸນໃຫ້ພຣະພຸດທະຮູບ ແລະວັດຖຸມຸງຄຸນ

- ພຣະພຸດທະຮູບບູຊາ ແລະຖືຄອງເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະເພື່ອໃຫ້ເກີດໂຊກລາບວາດສະໜານັ້ນ ຄົນລາວບູຮານຖືໜັກ ຖືໜ້າຈົນກາຍເປັນຈິດສຳນຶກຂອງຄົນລາວ ແລະຄົນອາຊີ ທາງໄທຍວ່າ "ເຄື່ອງລາງຂອງຂັງ" ສ່ວນລາວມີຄຳເວົ້າວ່າ "ເຄື່ອງຄໍ້າຂອງຄູນ" ເມື່ອສຶກສາຄັກໄປກວ່ານັ້ນແລ້ວ ການຖື ຫຼືນັບຖືເຄື່ອງລາງຂອງຂັງ ຫຼືເຄື່ອງຄຳ້ຂອງຄູນນັ້ນ ບໍ່ແມ່ນສະເພາະແຕ່ຄົນລາວ ຄົນໄທຍ ຫຼືຊາວອາຊີເທົ່ານັ້ນ, ຫາກແມ່ນຄົນທັງໂລກບໍ່ວ່າຊາດໃດໆ ລ້ວນແຕ່ນັບຖື ເຄື່ອງລາງຂອງຂັງ ເຄື່ອງຄໍ້າຂອງຄູນດ້ວຍກັນທັງນັ້ນ ຫາກແຕ່ແຕ່ວ່າ "ວັດຖຸນຳມາເຮັດຕ່າງກັນ, ວິທີເຮັດຕ່າງກັນ, ພື້ນຖານວັດທະນະທຳຕ່າງກັນ ຮູບແບບການເຮັດ, ວັດຖຸນຳມາເຮັດ ແລະວິທີ່ເຮັດຕ່າງກັນ ແຕ່ຫາກວ່າວັດຖຸປະສົງ ຂອງການນຳມາໃຊ້ນັ້ນ ເມື່ອເພື່ອບຳບັດທຸກ ບຳລຸງສຸກໃຫ້ແກ່ຜູ້ສັດທາໄດ້ເປັນທີ່າເພິ່ງ ດ້ວຍກັນທັງນັ້ນ.

ກ. ເຄື່ອງຄ້ຳຂອງຄູນມີຫຍັງແນ່ ? 
໑. ພຣະພຸດທະຮູບນ້ອຍໆ ປາງຕ່າງໆ ເຮັດດ້ວຍວັດຖຸຕ່າງໆ
໒. ພຣະສົງຜູ້ຊົງຄຸນ ເຮັດດ້ວຍວັດຖຸຕ່າງໆ ເຮັດດ້ວຍວັດຖຸຕ່າງໆ.
໓. ເທວະຮູບອົງຕ່າງໆ ແລະປາງຕ່າງໆ ເຮັດດ້ວຍວັດຖຸຕ່າງໆ.
໔. ສັດຕ່າງໆ ເຮັດດ້ວຍວັດຖຸຕ່າງໆ.
໕. ວັດຖຸຕ່າງໆ
໖. ກະຕຸດ ເຮັດດ້ວຍຄັ່ງ.
໗. ໝາກຫຼອດ ລົງຄາຖາຕ່າງ ເຮັດດ້ວຍວັດຖຸຕ່າງໆ.
໘. ຜ້າຍັນຕ໌

ຂ. ຜູ້ທີ່ເຮັດ.
໑. ພຣະສົງຜູ້ຊົງຄຸນທຳ.
໒. ລູກສິດຂອງພຣະສົງຜູ້ຊົງຄຸນທຳ.
໓. ຄະຣາວາ​ດ ຜູ້ຮຽນວິຊາ.
(ເນັ້ນຢໍ້າ ເຄື່ອງຄໍ້າຂອງຄູນເລົ່ານີ້ ຄົນທີ່ມີຄຸນທຳ ແລະຮຽນມົນຄາຖາເທົ່ານັ້ນເຮັດໄດ້, ພວກທີ່ອ້າງວ່າ ຜີເຈົ້າເຂົ້າຊົງ ແລ້ວນໍາມາໃຫ້ ສ່ວນຫຼາຍຈະເປັນພວກແອບອ້າງໃຫ້ເຮົາເຊື່ອ)


ຄ. ເຮັດເວລາໃດ ?
໑. ວັນອັງຄານ ວັນພະຫັດ ແລະວັນເສົາ ແລະວັນສິນ ຫາກວັນເລົ່ານີ້ກົງກັບວັນສິນຍິ່ງປະສິດທິດີ (ອິງຕາມປະເພດຂອງມົນ ແລະຄາຖາ ເຮັດເພື່ອຫຍັງ, ຄັນເຮັດເພື່ອຄົງ ມັກເຮັດວັນຄານ, ຄໍ້າຄູນ ແລະນິຍົມມັກເຮັດວັນພະຫັດ ແລະວັນເສົາ.


ງ. ວິທີເຮັດ.
໑. ເອົາວັດຖຸມາລົງຄາຖາ ອາຄົມໃສ່ ດ້ວຍເຫຼັກຈານ ຫຼືວັດຖຸໃດກໍໄດ້.
໒. ຄວັດວັດຖຸດ້ວຍມີດ ສີ່ວເປັນຮູບສິ່ງຕ່າງໆ ແລະຄາຖາ.
໓. ຫຼໍ່ວັດຖຸດ້ວຍເບົ້າຫຼໍ່.
໔. ຂຽນຄາຖາດ້ວຍປາກກາແລະບິກ.


ຈ. ສູດພຸດທະຄຸນ ແລະອາຄົມ.
໑. ແຕ່ງຄາຍ ຕາມທີ່ຄູອາຈານກຳນົດໄວ້.
໒. ໄຫວ້ພຣະ ຕັ້ງຈິດອະທິຖານ.
໓. ສູດຄາຖາອາຄົມ ຕາມກຳນົດຫຼາຍນ້ອຍ.
໔. ເພັງຈິດອະທິຖານ.


ຊ. ເມື່ອສູດແລ້ວ ຈະຮູ້ໄດ້ວ່າເຄື່ອງວັດຖຸມຸງຄຸນນັ້ນວ່າອັນໃດສັກສິດບໍ່ສັກສິດ (ຕາມແບບຂອງພຣະອາຈານໃຫຍ່ປີ ຊາວັດ ທາດຝຸ່ນເວົ້າໃຫ້ຜູ້ຂຽນຟັງວ່າຈັ່ງຊີ້)
໑. ເວລາສູດ ຫາກເປັນພຣະ ແລະວັດຖຸມຸງຄຸນ ໃຫ້ຫາພາສະນະມາອັນໜຶ່ງ ແລ້ວເອົາວັດຖຸມຸງຄຸນໃສ່ໄວ້ ໃຫ້ຂວ້ຳໜ້າລົງ ແລ້ວສູດຈົນພຣະ ຫຼືວັດຖຸມຸງຄຸນນັ້ນຫງາຍໜ້າຂຶ້ນຈຶ່ງເລືອກອອກມາ.
໒. ເກັບທ້ອນໂຮມພຣະ ແລະວັດຖຸມຸງຄຸນ ທີ່ປິ້ນກັບຕາມປາດຖະໜານັ້ນມາໄວ້ພາສະນະໃໝ່ ແລ້ວສູດຈົນພຣະ ແລະວັດຖຸມຸງຄຸນປິ້ນກັບ ຫຼືຫາກເປັນພຣະຈົນພຣະນັ້ນນັ່ງຂຶ້ນ ຈຶ່ງເອົາໄວ້ແລ້ວຈຶ່ງເອົາສິ່ງນັ້ນໃຫ້ຍາດໂຍມໄປໃຊ້ ເກີດມຸງຄຸນແລ.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น