29.6.58

ຄຳໄຫວ້ພຣະຫຍໍ້


            ຄຳໄຫວ້ພຣະ

          ແບບຫຍໍ້

                              ໄຫວ້ພຣະເຊົ້າ-ແລງສຳລັບຄະຣາວາດ ຢູ່ທີ່ເຮືອນ, 
                        ໄຫວ້ພຣະປະຈໍາວັນແບບຫຍໍ້ ເໝາະແກ່ຜູ້ມີເວລານ້ອຍ  
                      (ໄຕ້ທຽນ ຈູດທູບ ຂາບລົງ ໓ ຄັ້ງ"ໄຕ້ທຽນໃຫ້ຈຸດທຽນເບື້ອງຂວາ" ພຣະພຸດທະຮູບກ່ອນ) 

1. ກ່າວຊຸມນຸມເທວະດາ 
(ກ່ອນຈະຟັງທັມ ຫຼືສູດມົນໃຫ້ວ່າຄຳອັນເຊີນເທວະດາດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້) 

ສະມັນຕາ  ຈັກກະວາເລສຸ  ອັຕຕະຣາຄັດສັນຕຸ  ເທວະຕາ  ສັດທັມມັງ ມຸນິຣາຊັດສະ  ສຸນັນຕຸ  ສັກຄະໂມກຂະທັງ ຯ 

    ສັກເຄກາເມຈະຣູເປ  ຄິຣິສິຂະຣະຕະເຕ  ຈັນຕະລິກເຂ  ວິມາເນ  ທີເປ ຣັດເຖຈະ  ຄາເມ  ຕະຣຸວະນະຄະຫາເນ  ເຄຫະ  ວັດຖຸມຫິ  ເຂດເຕ  ພູມມາ  ຈາຍັນຕຸ  ເທວາຊະລະຖະລະວິສະເມ  ຍັກຂະຄັນທັບພະນາຄາ ຕິດຖັນຕາ  ສັນຕິເກ ຍັງ ມຸນິວະຣະຈະນັງ  ສາທະໂວເມ  ສຸນັນຕຸ; ທັມມັດສະວະນະກາໂລ  ອາຍັມພະທັນຕາ  ທັມມັດສະວະນະກາໂລ  ອາຍັມພະທັນຕາ;  ທັມມັດສະວະນະກາໂລ ອາຍັມພະທັນຕາ.  
    ເທວາ ອັນວ່າເທພະຍຸດາເຈົ້າທັງຫລາຍ  ຝູງທີ່ຢາຍຢັ້ງຢູ່ ສະພູ່ພ້ອມພາຍສະວັນ  ອັນເປັນຊັ້ນ ກາມາແລະຣູບປະພົບ ກັບທັງ ເທພະເຈົ້າ ເຫລົ່າພູມມາເຊິ່ງສະຖິດຢູ່ໃນທິບພາພິມານມາດ ອັນຕັ້ງຢູ່ຕາມອາກາດຈອມດອຍ  ພູຜາຍອຍສູງຕ່ຳ ແລະອັນ ເລື່ອນລອຍຢູ່ຖ້ຳເວຫາ  ກັບທັງ ເນື້ອທີ ປ່າເກາະ ດອນດ່ານດ້າວປະເທດທ້າວແດນເມືອງຢາຍນອງເນືອງແຄ່ບ້ານ ກັບທັງຢາຍ ຢູ່ຖ້ານພຶກສາແດນດົງຫນາປ່າເຫລົ່າເຮື້ອ  ເຄຫະເນື້ອໄຮ່ນາສວນ ທັງໝູ່ມວນອາຮັກອັນເປັນ ເຊື້ອຍັກຄັນທັບພະນາຄາ  ຕິດຖັນຕາ ອັນສະຖິດຢູ່ໃນເຖື່ອນຖ້ຳທາງນ້ຳແລະທາງບົກ ທີ່ຕີນ ຕົກ ສູງຕ່ຳ ອັນບໍ່ພ່ຳສເມີກັນ  ສັນຕິເກ  ອັນມີຢູ່ໃນທີ່ໄກ ແລະທີ່ໃກ້  ອາຍັນເຕ ຂໍຈົ່ງໃຫ້ຍາຕຣາ ເຊີນເຂົ້າມານະສະຖານທີ່ນີ້ ອັນວ່າຄຳໃດຊີ້ຊ່ອງຄຳສອນແຫ່ງພຣະຊິນນະວອນມຸນີນາດ  ດູຣາ ທ່ານເຊື້ອຊາດສັບປຸຣິສາ  ສຸນັນຕຸ  ຂໍຈົ່ງໄດ້ຕັ້ງໂສຕາ  ປົງເຈຕະນາລົງໃນ ຕັງຂະນິກະສະມາທິ ຕັ້ງສະຕິປະຄອງ ເຊິ່ງມະນະ ສິການ ຟັງອຸທານຄຳຝູງຂ້າ ຈັກກ່າວໃນບັດນີ້ເທີ້ນ. ທັມມັດສະວະນະກາໂລ  ອະຍັມພະທັນຕາ ຂະນະນີ້ເປັນຍາມດີຄວນຟັງ ທັມແຫ່ງພຣະມຸນີໂດຍ ເຄົາຣົບກໍຂ້າເທີ້ນ.

2.  

- ນະໂມ ຕັສສະ ພະຄະວະໂຕ ອະຣະຫະໂຕ ສັມມາສັມພຸທທັສສະ  (ສາມຈົບ)

(ວາງລົງແລ້ວ, ຂາບ ໑ ຄັ້ງ) ຫລືຈະໃຊ້ບົດຕໍ່ໄປນີ້ກໍໄດ້ (ທີ່ນິຍົມໃຊ້ໃນງານພິທີຕ່າງໆເປັນປະຈຳ)

ອິມິນາ  ສັກກາເຣນະ  ຕັງ  ພຸທທັງ  ອະພິປູຊະຍາມະ 
ອິມິນາ  ສັກກາເຣນະ  ຕັງ  ທັມມັງ  ອະພິປູຊະຍາມະ
ອິມິນາ  ສັກກາເຣນະ  ຕັງ  ສັງຄັງ  ອະພິປູຊະຍາມະ

3. ຄໍາໄຫວ້ພຣະຣັຕນະໄຕຣ 
- ອະຣະຫັງ  ສັມມາສັມພຸດໂທ  ພະຄະວາ  ພຸດທັງ  ພະຄະວັນຕັງ ອະພິວາເທມິ (ຂາບ)     
- ສວາກຂາໂຕ  ພະຄະວະຕາ  ທັມໂມ  ທັມມັງ  ນະມັສສະມິ. (ຂາບ)    
- ສຸປະຕິປັນໂນ  ພະຄະວະໂຕ  ສາວະກະສັງໂຄ  ສັງຄັງ  ນະມາມິ 
*    ຂາບລົງນຶ່ງຄັ້ງ

ພຸທທັງ  ສະຣະນັງ  ຄັສສະມິ   
ທັມມັງ  ສະຣະນັງ  ຄັສສະມິ    
ສັງຄັງ  ສະຣະນັງ  ຄັສສະມິ
ທຸຕິ  ຍັມປິ  ພຸທທັງ  ສະຣະນັງ  ຄັສສະມິ 
ທຸຕິ  ທັມປິ  ທັມມັງ  ສະຣະນັງ  ຄັສສະມິ
ທຸຕິ  ຍັມປິ  ສັງຄັງ  ສະຣະນັງ  ຄັສສະມິ
ຕະຕິ  ຍັມປິ  ພຸທທັງ  ສະຣະນັງ  ຄັສສະມິ
ຕະຕິ  ທັມປິ  ທັມມັງ  ສະຣະນັງ  ຄັສສະມິ
ຕະຕິ  ຍັມປິ  ສັງຄັງ  ສະຣະນັງ  ຄັສສະມິ. 
*    ຂາບລົງນຶ່ງຄັ້ງ

4. ໄຫວ້ບົດພຸທທະຄຸນ 
ອິຕິປິໂສ  ພະຄະວາ  ອະຣະຫັງສັມມາສັມພຸທໂທ  ວິຊຊາຈະຣະນະສັມປັນໂນ ສຸຄະໂຕ  ໂລກະວິທູ  ອະນຸຕຕະໂຣ  ປຸຣິສະທັມມະສະຣະຖີ  ສັຕຖາເທວະມະນຸສສານັງ  ພຸດໂທ  ພະຄະວາ ຕິ.
*    ຂາບລົງນຶ່ງຄັ້ງ

5. ໄຫວ້ບົດທັມມະຄຸນ  
ສ໌ວາກຂາໂຕ  ພະຄະວະຕາ  ທັມໂມ  ສັນທິຕຖິໂກ  ອະກາລິໂກ  ເອຫິ ປັສສິໂກ  ໂອປະນະຍິໂກ  ປັຈຈັຕຕັງ  ເວທິຕັພໂພ  ວິນຍູຮີຕິ. 
*    ຂາບລົງນຶ່ງຄັ້ງ
  
6. ໄຫວ້ບົດສັງຄະຄຸນ 
ສຸປະຕິປັນໂນ  ພະຄະວະໂຕ  ສາວະກະສັງໂຄ,  ອຸຊຸປະຕິປັນໂນ ພະຄະວະໂຕ ສາວະກະສັງໂຄ,  ຍາຍະປະຕິປັນໂນ  ພະຄະວະໂຕ ສາວະກະສັງໂຄ,  ສາມິຈິປະຕິປັນໂນ  ພະຄະວະໂຕ  ສາວະກະສັງໂຄ, ຍະທິທັງຈັຕຕາຣິ  ປຸຣິສາຍຸຄານິ  ອັຕຖະປຸຣິສະ  ປຸຄຄະລາ  ເອສະ ພະຄະວະໂຕ  ສາວະກະສັງໂຄ  ອາຫຸເນຍໂຍ  ປາຫຸເນຍໂຍ  ທັກຂິເນຍໂຍ ອັນຊະລີ  ກະຣະນິໂຍ  ອະນຸຕຕະຣັງ  ປຸນຍັກເຂຕຕັງ  ໂລກັສສະ ຕິ.
*    ຂາບລົງນຶ່ງຄັ້ງ

(ຕໍ່ໄປສູດສະເດາະເຄາະຕົນເອງ).
- ນະໂມ ຕັສສະ ພະຄະວະໂຕ ອະຣະຫະໂຕ ສັມມາສັມພຸທທັສສະ  (ສາມຈົບ)

 - ໄຊຍະ ໄຊຍະ ພຸດໂທ, ໄຊຍະ ໄຊຍະ ທັມໂມ, ໄຊຍະ ໄຊຍະ ສັພພະຣາຊາ (ເທົ່າອາຍຸຕົນ) 

ສູດເສີມດວງ: 
ອິຕິປິໂສ ພະຄະວາ ອະຣະຫັງສັມມາ ສັມພຸດໂທ ວິດຊາຈາຣະນະສັມປັນໂນ ສຸຄະໂຕ ໂລກະວິທູ ອະນຸດ ຕະໂລ ປຸຣິສະທັມມັດສະຣະຖີ ສັດຖາເທວະມະນຸດສານັງ ພຸດໂທ ພະຄະວາຕິ (ເທົ່າອາຍຸ) 

ກ່າວຄຳບູຊາໂຊກດ້ວຍຕົນເອງ:
ທຸກຂັປປັຕຕາ ຈະ ນິຈທຸກຂາ ພະຍັບປັດຕາ ຈະ ນິບພະຍາ ໂສກັປປັຕຕາ ຈະນິຈໂສກາ ໂຫນຕຸ
ສັບເພປິ ປານິໂນ ເອດຕາວະຕາ ຈະ ອັມເຫຫິ ສັມພະຕັງ ປຸນຍະສັມປະທັງ
ສັບເພ ເທວານຸໂມທັນຕຸ ສັດທາຍະ ສີລັງ ຣັກຂັນຕຸ ສັບພະທາ ພາວະນາພິຣະຕາໂຫນຕຸ ຄັດສັນຕຸ ເທວະຕາຄະຕາຯ ສັບເພ ພຸດທາ ພະລັບປັດຕາ ປັດເຈກການັນຈະ ຍັງ ພະລັງ ອະຣະຫັນຕານັນຈະ ເຕເຊນະ ຣັກຂັງ ພັນທາມິ ສັບພະໂສ ຯ  

ຂ້ານ້ອຍຊື່ວ່າ (ບອກ ຊື່ຕົນ ເອງນາມສະກຸນພ້ອມ) ອາຍຸ….ປີ, ຂໍໃຫ້ເຖິງເຊິ່ງ ຄວາມຈະເຣີນຮຸ່ງເຮືອງ ມີໂຊກ ມີໄຊ ຊະຍະ ສິທທິ ທະນັງ ລາພັງ ໂສຕຖິງ ພະຄະຍັງ ສຸຂັງ ພະລັງ ສີຣິ ຈະ ອາຍຸ ຈະ ວັນໂນ ຈະ ໂພຄັງ ວຸດທິ ຈະຍະ ສະຕະວັສສາ ຈະ ອາຍູ ຈະ ສິທທິ ພະວັນຕຸ ເມ  (ວ່າ ໓ ຫົນ). 

ສູດກຳຈັດເຄາະ ກຳຈັດຝັນບໍ່ດີ ກໍາຈັດລາງຮ້າຍຕ່າງໆ ຮຽກວາອະພະຍະປຣິຕສູດ "ສູດຂະຈັດພັຍແລະເຄາະຮ້າຍ ແລະຄວາມຢ້ານກົວ"

- ປຸນຍະລາພັງ ມະຫາເຕຊັງ ວັນນະກິດຕິ  ມະຫາຍະສັງ     ສັບພະສັດຕະຫິຕັງ  ຊາຕັງ  ຕັງ  ສຸນັນຕຸ ອະເສສະໂຕ  ອັຕຕັບປະຣະຫິຕັງ  ຊາຕັງ ປະຣິດຕັນຕັມພະນາມະ  ເຫ ຯ

- ຍັນທຸນນິມິດຕັງ  ອະວະມັງຄະລັນຈະ ໂຍ ຈາມະນາໂປ  ສະກຸນນັດສະ ສັດໂທ ປາປັກຄະໂຫ ທຸດສຸປິນັງ ອະກັນຕັງ ພຸດທທາ ນຸພາເວນະ ວິນາສະເມນຕຸ ຯ 

- ຍັນທຸນນິມິດຕັງ  ອະວະມັງຄະລັນຈະໂຍ ຈາມະນາໂປ ສະກຸນນັດສະ ສັດໂທ ປາປັກຄະໂຫ ທຸດສຸປິນັງ ອະກັນຕັງ ທັມມານຸພາເວນະ ວິນາສະເມນຕຸຯ 

- ຍັນທຸນນິມິດຕັງ ອະວະມັງຄະລັນຈະໂຍ  ຈະມະນາໂປ  ສະກຸນັດສະ  ສັດໂທ  ປາປັກຄະໂຫ  ທຸດສຸປິນັງ  ອະກັນຕັງ  ສັງຄານຸພາເວນະ ວິນາດສະເມນຕຸ ຯ 
*    ຂາບລົງນຶ່ງຄັ້ງ
   
ຄາຖາພາວະນາອື່ນໆ 

1). ນະ ມະ ອະ ອຸ ນະ ໂມ ພຸດ ທາ ຍະ ນະ ມະ ພະ ທະ ຈະ ພະ ກະ ສະ (໙ ຫົນ) 

2). ອິສວາສຸ ສຸສວາອິ (໙ ຫົນ) 

(ໝາຍເຫດ: ຄາຖາພາວະນາອື່ນໆນີ້ ຫາກທ່ານມີເພີ່ມຕື່ມ ຫຼືມີຄວາມປາຖນາຢາກຈະໄຫວ້ ກໍສາມາດທຳໄດ້)

ຢາດນໍ້າແບບສັ້ນໆ 
ອິທັງໂນ ຍາຕິນັງໂຫຕຸ ສຸຂິຕາໂຫນຕຸ ຍາຕະໂຍ. 
ຂໍຜົນບຸນນີ້ ຈົ່ງໄປເຖີງຍາດທັງຫລາຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າດ້ວຍເທີ້ນ.

(ອະທິຖານແຜ່ໄພສານໄປທົ່ວສັບພະສັດ) 

ຄຳແຜ່ເມຕຕາໃຫ້ແກ່ຕົນເອງ:
ອະຫັງ ສຸຂິໂຕ ໂຫມິ, ຂໍໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມສຸກ, ນິດທຸກໂຂ,ປາສຈາກຄວາມທຸກ;    
ອະເວໂຣ, ບໍ່ມີເວນ; ອັບພະຍາປັດໂຊ, ອະນິໂຄ, ບໍ່ມີຄວາມທຸກກາຍ ທຸກໃຈ; ອະຫັງ ສຸຂີອັຕຕານັງ ປະຣິຫາຣາມິ, ຂໍໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມສຸກ ຮັກສາຕົນໃຫ້ພົ້ນຈາກທຸກພັຍ ອັນຕະລາຍທັງສິ້ນເຖີດ.

ຄຳແຜ່ເມຕຕາໃຫ້ຄົນອື່ນ:
ສັພເພ ສັຕຕາ, 
ສັດທັງຫລາຍທັງປວງ ທີ່ເປັນເພື່ອນທຸກເກີດແກ່ເຈັບຕາຍ ດ້ວຍກັນທັງໝົດທັງສິ້ນ; 
ນິດທຸກໂຂ, ປາສຈາກຄວາມທຸກ, ອະເວໂຣ, ອັບພະຍາປັດໂຊ, ບໍ່ມີຄວາມບຽດບຽນ; ອະນີໂຄ,ບໍ່ມີຄວາມທຸກກາຍ ທຸກໃຈ; ສຸຂີອັຕຕານັງ ປະຣິຫາຣັນຕຸ,ຈົ່ງມີຄວາມສຸກກາຍ ສຸກໃຈ ຮັກສາຕົນໃຫ້ພົ້ນຈາກທຸກພັຍ ອັນຕະລາຍທັງສິ້ນເຖີດ.

7. ວັນທາໃຫຍ່ 
- ອຸກາສະ ວັນທາມິ ພັນເຕ ເຈຕິຍັງ ສັບພັງ ສັບພັດຖະ ຖາເນ ສຸປະຕິດຖິຕັງ ສາຣີຣິກະທາຕຸ ມະຫາໂພທິງ ພຸດທະຣູປັງ ສັກາຣັງ ສະທາ ວະຈະສາ ມະນະສາ ເຈວະ ວັນທາ ເມ ເຕ ຕະຖາຄະເຕ  ສະຍາເນ ອາສະເນ ຖາເນ ຄະມະເນ  ຈາປິ  ສັບພະທາ 
*    ຂາບລົງນຶ່ງຄັ້ງ

8. ວັນທານ້ອຍ 
- ອຸກາສະ ວັນທາມິ ພັນເຕ ສັບພັງ ອະປະຣາທັງ ຂະມະຖະ ເມ ພັນເຕ ມະຍາກະຕັງ ປຸນຍັງ ສາມິນາ ອະນຸໂມທິຕັບພັງ ສາມິນາກະຕັງ ປຸນຍັງ ໄມຫັງ ທາຕັບພັງ ສາທຸ ສາທຸ ອະນຸໂມທາມິ. 
*    ຂາບລົງສາມຄັ້ງ (ຈົບພິທິ)

ຄຳສູດມົນຫຍໍ້
ສ່ວນມາກຈະເປັນການໄຫວ້ພຣະຮວມ ຍາມມາວັດ ຫລື ເຮັດບຸນ


1.  ຄຳບູຊາພຣະພຸທ ພຣະທັມ ພຣະສົງຄ໌ ແລະ ຄຳໄຫວ້ພຣະຣັຕນະໄຕຣ
ອິມິນາ ສັກກາເຣນະ ຕັງ ພຸທທັງ ອະພິປູຊະຍາມະ ອະຣະຫັງ ສັມມາສັມພຸທໂທ ພະຄະວະ ພຸທທັງ ພະຄະວັນຕັງ ອະພິວາເທມິ 
*    ຂາບລົງນຶ່ງເທື່ອ 
ອິມິນາ ສັກກາເຣນະ ຕັງ ທັມມັງ ອະພິປູຊະຍາມະ ສວາກຂາໂຕ ພະຄະວະຕາ ທັມໂມ ທັມມັງ ນະມັສສາມິ 
*    ຂາບລົງນຶ່ງເທື່ອ                
ອິມິນາ ສັກກາເຣນະ ຕັງ ສັງຄັງ ອະພິປູຊະຍາມະ ສຸປະຕິປັນໂນ ພະຄະວະໂຕ ສາວະກະສັງໂຄ ສັງຄັງ ນະມາມິ 
*    ຂາບລົງນຶ່ງເທື່ອ  
            
2.  
ນະໂມຕັສສະ ພະຄະວະໂຕ ອະຣະຫະໂຕ ສັມມາສັມພຸທທັສສະ  (ສາມຈົບ)

3.  ຄຳບູຊາພຣະຣັຕນະໄຕຣ
ພຸທທັງ ສະຣະນັງ ຄັຈສາມິ     ທັມມັງ ສະຣະນັງ ຄັຈສາມິ        ສັງຄັງ ສະຣະນັງ ຄັຈສາມິ 
ທຸຕິຍັມປິ ພຸທທັງ ສະຣະນັງ ຄັຈສາມິ     ທຸຕິຍັມປິ ທັມມັງ ສະຣະນັງ ຄັຈສາມິ     ທຸຕິຍັມປິ ສັງຄັງ ສະຣະນັງ ຄັຈສາມິ
ຕະຕິຍັມປິ ພຸທທັງ ສະຣະນັງ ຄັຈສາມິ     ຕະຕິຍັມປິ ທັມມັງ ສະຣະນັງ ຄັຈສາມິ     ຕະຕິຍັມປິ ສັງຄັງ ສະຣະນັງ ຄັຈສາມິ
*    ຂາບລົງນຶ່ງເທື່ອ 
        
4.     
(ພຸທຄຸນ) ອິຕິປິໂສ ພະຄະວາ ອະຣະຫັງ ສັມມາສັມພຸທໂທ ວິຊຊາ ຈະຣະນະ ສັມປັນໂນ ສຸຄະໂຕ ໂລກະວິທູ ອະນຸຕຕະໂຣ ປຸຣິສະ ທັມມາ ສາຣະຖີ ສັຕຖາ ເທວະ ມະນຸສສານັງ ພຸທໂທ ພະຄະວາຕິ
*    ຂາບລົງແລ້ວວ່າ
ກາເຍນະ ວາຈາຍະ ວະ ເຈຕະສາ ວາ ພຸທເທ ກຸກັມມັງ ປະກະຕັງ ມະຍາຍັງ ພຸທໂທ ປະຕິຄຄັນຫະຕຸ ອັຈຈະຍັນຕັງ ກາລັນຕະເຣ ສັງວະຣິຕຸງ ວະ ພຸທເທ
(ທັມມະຄຸນ)
*    ຂາບລົງແລ້ວວ່າ 
ກາເຍນະ ວາຈາຍະ ວະ ເຈຕະສາ ວາ ທັມເມ ກຸກັມມັງ ປະກະຕັງ ມະຍາ ຍັງ ທັມໂມ ປະຕິຄຄັນຫະຕຸ ອັຈຈະຍັນຕັງ ກາລັນຕະເຣ ສັງວະຣິຕຸງ ວະ ທັມເມ
(ສັງຄະຄຸນ)     ສຸປະຕິປັນໂນ ພະຄະວະໂຕ ສາວະກະສັງໂຄ, ອຸສຸປະຕິປັນໂນ ພະຄະວະໂຕ ສາວະກະສັງໂຄ, ຍາຍະ ປະຕິປັນໂນ ພະຄະວະໂຕ ສາວະກະສັງໂຄ, ສາມີຈິ ປະຕິປັນໂນ ພະຄະວະໂຕ ສາວະກະສັງໂຄ, ຍະທິທັງ, ຈັຕຕາຣິ ປຸຣິສາຍຸຄານິ ອັຕຖະ ປຸຣິສາ ປຸຄຄະລາ ເອສະ ພະຄະວະໂຕ ສາວະກະສັງໂຄ  ອາຫຸເນຍໂຍ  ປາຫຸເນຍໂຍ  ທັກຂິເນຍໂຍ  ອັນຊະລີກະຣະນິໂຍ ອະນຸຕຕະຣັງ  ປຸນຍັກເຂຕຕັງ ໂລກັສສະຕິ
*    ຂາບລົງແລ້ວວ່າ
ກາເຍນະ ວາຈາຍະວະ ເຈຕະສາ ວາ ສັງເຄ ກຸກັມມັງ ປະກະຕັງ ມະຍາຍັງ ສັງໂຄ ປະຕິຄຄັນຫາຕຸ ອັຈຈະຍັນຕັງ ກາລັນຕະເຣ ສັງວະຣິຕຸງ ວະ ສັງເຄ
*    ຂາບລົງນຶ່ງເທື່ອ 

 5. ຄຳວັນທາໃຫຍ່ ໄຫວ້ພຣະພຸທເຈດີ
ອຸກາສະ ວັນທາມິ ພັນເຕ ເຈຕິຍັງ ສັພພັງ ສັພພັຕຖະ ຖາເນສຸປະຕິຕຖິຕັງ ສາຣີຣິກະທາຕຸ ມະຫາໂພທິງ ພຸທທະຣູປັງ ສັກກະລັງ ສະທາ ວະຈະສາ ມະນະສາ ເຈວະ ວັນທາ ເມເຕ ຕະຖາຄະເຕ  ສະຍະເນ ອາສະເນ ຖາເນ ຄະມະເນ ຈາປິ ສັພພະທາ,
*    ຂາບລົງນຶ່ງເທື່ອ

6.           
ອຸກາສະ ວັນທາມິ ພັນເຕ ສັພພັງ ອະປະຣາທັງ ຂະມະຖະເມ ພັນເຕ ມະຍາກະຕັງ ປຸນຍັງ ສາມິນາ ອະນຸໂມທິຕັພພັງ ສາມິນາ ກະຕັງ ປຸນຍັງ ມັຍຫັງ ທາຕັພພັງ ສາທຸ ສາທຸ ອະນຸໂມທາມິ,
*    ຂາບລົງສາມເທື່ອ  


ບົດສູດອຸທິສສ່ວນກຸສົນ

ອິທັງ ເມ ມາຕາປິຕຸນັງ ໂຫຕຸ ສຸຂິຕາ ໂຫນຕຸ ມາຕາປິຕະໂຣ, 
ຂໍສ່ວນບຸນນີ້ຈົ່ງສຳເຣັດແກ່ ມານດາບິດາຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ຂໍໃຫ້ມານດາບິດາຂອງຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມສຸກ 

ອິທັງ ເມ ຍາຕິນັງ ໂຫຕຸ ຍາຕິນັງ ສຸຂິຕາ ໂຫນຕຸ ຍາຕະໂຍ, 
ຂໍສ່ວນບຸນນີ້ຈົ່ງສຳເຣັດແກ່ ຍາຕທັ້ງຫລາຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ຂໍໃຫ້ ຍາຕທັ້ງຫລາຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມສຸກ 

ອິທັງ ເມ ຄຸຣູປັຊຊາຍາຈະຣິຍານັງ ໂຫຕຸ ສຸຂິຕາ ໂຫນຕຸ ຄຸຣູປັຊຊາຍາຈະຣິຍາ, 
ຂໍສ່ວນບຸນນີ້ຈົ່ງສຳເຣັດແກ່ ຄຣູອຸປັຊຊາອາຈານຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ຂໍໃຫ້ ຄຣູອຸປັຊຊາອາຈານຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ມີຄວາມສຸກ 

ອິທັງ ເມ ສັພພະເທວະຕານັງ ໂຫຕຸ ສຸຂິຕາ ໂຫນຕຸ ສັພເພເທວາ, 
ຂໍສ່ວນບຸນນີ້ຈົ່ງສຳເຣັດແກ່ ເທວະດາທັ້ງຫລາຍທັ້ງປວງ ຂໍໃຫ້ ເທວະດາທັ້ງຫລາຍທັ້ງປວງ ມີຄວາມສຸກ 

ອິທັງ ເມ ສັພພະເປຕານັງ ໂຫຕຸ ສຸຂິຕາ ໂຫນຕຸ ສັພເພເປຕາ, 
ຂໍສ່ວນບຸນນີ້ຈົ່ງສຳເຣັດແກ່ ເຜດທັ້ງຫລາຍທັ້ງປວງ ຂໍໃຫ້ ເຜດທັ້ງຫລາຍທັ້ງປວງ ມີຄວາມສຸກ 

ອິທັງ ເມ ສັພພະເວຣີນັງ ໂຫຕຸ  ສຸຂິຕາ ໂຫນຕຸ ສັພເພເວຣີ, 
ຂໍສ່ວນບຸນນີ້ຈົ່ງສຳເຣັດແກ່ ເຈົ້າກັມນາຍເວນທັ້ງຫລາຍທັ້ງປວງ ຂໍໃຫ້ ເຈົ້າກັມນາຍເວນທັ້ງຫລາຍທັ້ງປວງ  ມີຄວາມສຸກ 

ອິທັງ ເມ ສັພພະສັຕຕານັງ ໂຫຕຸ  ສຸຂິຕາ ໂຫນຕຸ ສັພເພສັຕຕາ, 
ຂໍສ່ວນບຸນນີ້ຈົ່ງສຳເຣັດແກ່ ສັຕວ໌ທັ້ງຫລາຍທັ້ງປວງ ຂໍໃຫ້ ສັຕວ໌ທັ້ງຫລາຍທັ້ງປວງ  ມີຄວາມສຸກ 

ບົດສູດແຜ່ເມຕຕາ

ສັພເພ ສັຕຕາ ສັດທັງຫລາຍທັງປວງທີ່ເປັນເພື່ອນທຸກ ເກີດແກ່ເຈັບຕາຍ ດ້ວຍກັນທັງໝົດທັງສິ້ນ

ອະເວຣາ ໂຫນຕຸ   ຈົ່ງເປັນສຸກເປັນສຸກເຖີດ ຢ່າໄດ້ມີເວຣແກ່ກັນແລະກັນເລີຍ

ສັພເພ ສັຕຕາ ສັດທັງຫລາຍທັງປວງທີ່ເປັນເພື່ອນທຸກ ເກີດແກ່ເຈັບຕາຍ ດ້ວຍກັນທັງໝົດທັງສິ້ນ

ອັພພະຍາປັຊຊາ ໂຫນຕຸ   

ສັພເພ ສັຕຕາ ສັດທັງຫລາຍທັງປວງທີ່ເປັນເພື່ອນທຸກ ເກີດແກ່ເຈັບຕາຍ ດ້ວຍກັນທັງໝົດທັງສິ້ນ

ອະນິຄາ ໂຫນຕຸ    ຈົ່ງເປັນສຸກເປັນສຸກເຖີດ ຢ່າໄດ້ຄວາມທຸກກາຍ ທຸກໃຈເລີຍ 

 ສັພເພ ສັຕຕາ ສັດທັງຫລາຍທັງປວງທີ່ເປັນເພື່ອນທຸກ ເກີດແກ່ເຈັບຕາຍ ດ້ວຍກັນທັງໝົດທັງສິ້ນ

ສຸຂີ ອັຕຕານັງ ປະຣິຫະຣັນຕຸ  ຈົ່ງມີຄວາມສຸກກາຍ ສຸກໃຈ ຮັກສາຕົນ ໃຫ້ພົ້ນຈາກທຸກພັຍ ທັງສິ້ນດ້ວຍເທີ້ນ