7.9.54

ໄຫວ້ພຣະເຊົ້າ-ແລງສຳລັບຄະຣາວາດ ທີ່ເຮືອນ.

ໄຫວ້ພຣະປະຈຳວັນແບບຫຍໍ້ ເໝາະແກ່ຜູ່ເວລານ້ອຍ
(ໄຕ້ທຽນ ຈູດທູບ ຂາບລົງ ຄັ້ງ)
----------
ຄຳບູຊາດອກໄມ້.(ຍົກຂັນດອກໄມ້ທູບທຽນ)
-    ພຸດທະບູຊາ ມະຫາເຕຊະວັນໂຕ.
-    ທັມມະບູຊາ ມະຫາປັນຍະວັນໂຕ.
-    ສັງຄະບູຊາ ມະຫາໂພຄະວະໂຫ.
-    ຕິໂລກະນາໂຖ ເຍ ນັມຫະກັງ ອັສສະ ທິຄະຣັຕຕັງ ຫິຕາຍະ ສຸຂາຍະ ຍາວະ ນິພພານັງ ໂຫຕຸ
-    ພຸດທະ ກັນຕັງ ທັມມະ ກັນຕັງ ສັງຄະ ກັນຕັງ, ພຸດທະຮັກສາ ທັມມະ ຮັກສາ ສັງຄະ ຮັກສາ ປູຊາຍັນຕິ.(ວາງລົງແລ້ວ, ຂາບຄັ້ງ  
  
ໃຫ້ປ່າວສັກເຄເທວະດາກ່ອນ.
(ຄຳສັກເຄເທວະດາໃຫ້ເບິ່ງຕາມນີ້)
 
ຄຳໄຫວ້ພຣະ
-    ອິມິນາ ສັກກາເຣນະ ຕັງ ພຸດທັງ ອະພິປູຊະຍາມະ.
ອະຣະຫັງ ສັມມາສັມພຸດໂທ ພະຄະວາ ພຸດທັງ ພະຄະວັນຕັງ ອະພິວາເທມິ (ຂາບຄັ້ງ)
-    ອິມິນາ ສັກກາເຣນະ ຕັງ ທັມມັງ ອະພິປູຊະຍາມະ.
ສວາກຂາໂຕ ພະຄະວະຕາ ທັມໂມ ທັມມັງ ນະມັສສະມິ. (ຂາບຄັ້ງ)
-    ອິມິນາ ສັກກາເຣນະ ຕັງ ສັງຄັງ ອະພິປູຊະຍາມະ.
-    ສຸປະຕິປັນໂນ ພະຄະວະໂຕ ສາວະກະສັງໂຄ ສັງຄັງ ນະມາມິ (ຂາບຄັ້ງ).
-    ພຸດທັງ ສະຣະນັງ ຄັສສະມິ.
-    ທັມມັງ ສະຣະນັງ ຄັສສະມິ.
-    ສັງຄັງ ສະຣະນັງ ຄັສສະມິ.
-    ທຸຕິ ຍັມປິ ພຸດທັງ ສະຣະນັງ ຄັສສະມິ.
-    ທຸຕິ ທັມປິ ທັມມັງ ສະຣະນັງ ຄັສສະມິ.
-    ທຸຕິ ຍັມປິ ສັງຄັງ ສະຣະນັງ ຄັສສະມິ.
-    ຕະຕິ ຍັມປິ ພຸດທັງ ສະຣະນັງ ຄັສສະມິ.
-    ຕະຕິ ທັມປິ ທັມມັງ ສະຣະນັງ ຄັສສະມິ.
-    ຕະຕິ ຍັມປິ ສັງຄັງ ສະຣະນັງ ຄັສສະມິ. (ຂາບ 1 ຄັ້ງ)


ໄຫວ້ບົດພຸດທະຄຸນ
- ອິຕິປິໂສ ພະຄະວາ ອະຣະຫັງສັມມາສັມພຸດໂທ ວິຊຊາຈະຣະນະສັມປັນໂນ ສຸຄະໂຕ ໂລກະວິທູ ອະນຸຕຕະໂຣ ປຸຣິສະທັມມະສະຣະຖີ ສັຕຖາ-ເທວະມະນຸສສານັງ ພຸດໂທ ພະຄະວາ ຕິ.
(ຂາບ ລົງ ໑ ຫົນ ເງີຍຂຶ້ນ) 

ໄຫວ້ບົດທັມມະຄຸນ
 ສ໌ວາກຂາໂຕ ພະຄະວະຕາ ທັມໂມ ສັນທິຕຖິໂກ ອະກາຣິໂກ ເອຫິ ປັສສິໂກ ໂອປະນະຍິໂກ ປັຈຈັຕຕັງ ເວທິຕັພໂພ ວິນຍູຫິ ຕ.
(ຂາບ ລົງ ໑ ຫົນ ເງີຍຂຶ້ນ) 
ໄຫວ້ບົດສັງຄະຄຸນ
ສຸປະຕິປັນໂນ ພະຄະວະໂຕ ສາວະກະສັງໂຄ, ອຸຊຸປະຕິປັນໂນ ພະຄະວະໂຕ, ຍາຍະປະຕິປັນໂນ ສາວະກະສັງໂຄ, ສາມິຈິປະຕິປັນໂນ ສາວະກະສັງໂຄ, ຍະທິທັງຈັຕຕາຣິ ປຸຣິສາຍຸຄານິ ອັຕຖະປຸຣິສະ ປຸຄຄະລາ ເອສະ ພະຄະວະໂຕ ສາວະກະສັງໂຄ ອາຫຸເນຍໂຍ ປາຫຸເນຍໂຍ ທັກຂິເນຍໂຍ ອັນຊະລີ ກະຣະນິໂຍ ອະນຸຕຕະຣັງ ປຸນຍັກເຂຕຕັງ ໂລກັສສະ ຕິ 
(ຂາບ ລົງ ໑ ຫົນ ເງີຍຂຶ້ນ)
ສະເດາະເຄາະຕົນເອງ.
-    ນະໂມ ຕັສສະ ພະຄະວະໂຕ ອະຣະຫະໂຕ ສັມມາສັມພຸດທັສສະ. ( ຫົນ)
-    ໄຊຍະ ໄຊຍະ ພຸດໂທ, ໄຊຍະ ໄຊຍະ ທັມໂມ, ໄຊຍະ ໄຊຍະ ສັພພະຣາຊາ (ເທົ່າອາຍຸຕົນ)
ສູດເສີມດວງ:
ອິຕິປິໂສ ພະຄະວາ ອະຣະຫັງສັມມາ ສັມພຸດໂທ ວິດຊາຈາຣະນະສັມປັນໂນ ສຸຄະໂຕ ໂລກະວິທູ ອະນຸດ ຕະໂລ ປຸຣິສະທັມມັດສະຣະຖີ ສັດຖາເທວະມະນຸດສານັງ ພຸດໂທ ພະຄະວາຕິ (ເທົ່າອາຍຸ)
ກ່າວຄຳບູຊາໂຊກດ້ວຍຕົນເອງ.
ທຸກຂັປປັຕຕາ ຈະ ນິຈທຸກຂາ ຈະ ນິພພະຍາ ໂສກັປປັຕຕາ ຈະນິຈໂສກາ ໂຫຕຸ ຂ້ານ້ອຍຊື່ວ່າ (ບອກ ຊື່ຕົນ ເອງນາມສະກຸນພ້ອມ) ອາຍຸ.ປີ, ຂໍໃຫ້ເຖິງເຊິ່ງ ຄວາມຈະເຣີນຮຸ່ງເຮືອງ ມີໂຊກ ມີໄຊ ຊະຍະ ສິທທິ ທະນັງ ລາພັງ ໂສຕຖິງ ພະຄະຍັງ ສຸຂັງ ພະລັງ ສີຣິ ຈະ ອາຍຸ ຈະ ວັນໂນ ຈະ ໂພຄັງ ວຸດທິ ຈະຍະ ສະຕະວັສສາ ຈະ ອາຍູ ຈະ ສິທທິ ພະວັນຕຸ ເມ( ວ່າ ຫົນ).
ສູດກຳຈັດເຄາະ ກຳຈັດຝັນບໍ່ດີ ກໍາຈັດລາງ ແລະຄວາມຝັນ
ຍັນທຸນ ນິມິດຕັງ ອະວະມັງຄະລັນ ຈະ ໂຍ ຈະ ມະນາ ໂປສັກກຸນັດສະ ສັດໂທ ປາປັກຄະໂຫ ທຸດສຸປິນັງ ອະກັນຕັງ ພຸດທທາ ນຸພາເວນະ ວິນາດສະເມນຕຸ
ຍັນທຸນ ນິມິດຕັງ ອະວະມັງຄະລັນ ຈະ ໂຍ ຈະ ມະນາ ໂປສັກກຸນັດສະ ສັດໂທ ປາປັກຄະໂຫ ທຸດສຸປິນັງ ອະກັນຕັງ ທັມມາ ນຸພາເວນະ ວິນາດສະເມນຕຸ
ຍັນທຸນ ນິມິດຕັງ ອະວະມັງຄະລັນ ຈະ ໂຍ ຈະ ມະນາ ໂປສັກກຸນັດສະ ສັດໂທ ປາປັກຄະໂຫ ທຸດສຸປິນັງ ອະກັນຕັງ ສັງຄາ ນຸພາເວນະ ວິນາດສະເມນຕຸ
 ( ຫົນ)
ຄາຖາພາວະນາອື່ນໆ
. ນະ ມະ ອະ ອຸ ນະ ໂມ ພຸດ ທາ ຍະ ນະ ມະ ພະ ທະ ຈະ ພະ ກະ ສະ (໙ ຫົນ)
. ອິສວາສຸ ສຸສວາອິ ( ຫົນ)
(ໝາຍເຫດ: ຫາກທ່ານມີບົດສູດເພີ່ມຕື່ມ ຫຼືມີຄວາມປາຖະ ໜາຢາກຈະໄຫວ້ກໍສາມາດທຳໄດ້)
ຍາດນໍ້າແບບສັ້ນໆ
ອິທັງໂນ ຍາຕິນັງໂຫຕຸ ສຸຂິຕາໂຫນຕຸ ຍາຕະໂຍ (ອະທິຖານແຜ່ໄພສານໄປທົ່ວສັບພະສັດ)
ອຸກາສະ ວັນທາ ມິ ພັນເຕ ສັບພັງ ອະປະຣາທັງ ຂະມະຖະ ເມ ພັນເຕ ມະຍາກະຕັງ ປຸນຍັງ ໄມຫັງ ທາ ຕັພພັງ ສາທຸ ສາທຸ ສາທຸ ອະນຸໂມ ທາມິ.
ວັນທາໃຫຍ່
ອຸກາສະ ວັນທາມິ ພັນເຕ ເຈຕິຍັງ ສັບພັງ ສັບພັດຖາຖະເນ ສຸປະຕິຖິຕາ ສາຣີຣິກະທາ ຕຸມາຫາໂພທິ ພຸດທະຣູປັງ ສາກາລັງ ສະຖາ ວະຈະສະ ມະນະສາ ເຈວະ ວັນທາ ເມ ເຕ ຕະຖາຄະສະຍາເນ ອາຖາເນ ຖາເນ ຄະມະເນຈາ ປິສັບພະທາ ຯ (ຂາບລົງແລ້ວໝອບຢູ່)
ວັນທານນ້ອຍ
ອຸກາສະ ວັນທາມິ ພັນເຕ ສັບພັງ ອະປະຣາທັງ ຂະມະຖະ ເມ ພັນເຕ ມະຍາກະຕັງ ປຸນຍັງ ສາມິນາ ອະນຸໂມ ທິຕັບພັງ ສາມິນາກະຕັງ ປຸນຍັງ ໄມຫັງ ທາຕັບພັງ ສາທຸ ສາທຸ ສາທຸ ອະນຸໂມທາມິ.
(ຂາບ ຫົນແລ້ວພິທິ)

ໝາຍເຫດ
ວິທີໄຫວ້ພຣະນີ້ສຳລັບຜູ້ບໍ່ມີເວລາຫຼາຍແຕ່ມີສັດທາໄຫວ້ພຣະ
ທີ່ເຣືອນຂອງຕົນໃຫ້ໄຫວ້ແບບສັ້ນໆນີ້ ກໍຍ່ອມໄດ້ອານິສົງເຊັ່ນກັນ ສຳຄັນວ່າແຕ່ມີສັດທາໄຫວ້ຢູ່ບໍເທົ່ານັ້ນເອງ.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น